MATTÉJE E U CIUCCE CA NEN VULÈVE MAGNÀ

Cliccare su questo pulsante Racconti -Novelle per tornare all’indice

Tratto dal libro “RACCONTI FAVOLE E LEGGENDE POPOLARI DI LUCERA” di Lella Chiarella e Domenico D’Agruma

Mattéje de Vutrìne tenéve u desedèreje de venìrese a rreterà a Lucére.

Tenéve nu póche de tèrre vecin’o vósche e ttenéve pure u ciucce. Allóre isse, p’u fatte chè se ne vuléve venì a abbetà a Lucére, s’à vvennute stu póche de tèrre, se n’è vvenute a Lucére, s’à ccattate nu póche de vegnarèlle e ss’è rreterate isse e u ciucce a Lucére

A matine se pegghjave ‘a vesazze, mettève nu póche de pane e de cumbanagge e sse ne jéve fóre a vigne.

Attaccave u ciucce sòtt’a l’àreve, ce mettéve nu póche de pagghje annanze e sse mettéve a zzappa ‘a vigne.

O’ ciucce ‘a pagghje nn’i piacève, pecché ér’abbetuate, vecin’o vòsche, a mmagnàrese l’èreva frèscke e nne mmagnave. Isse che ffacéve? Quanne fenéve da zappà, o’ mizzejurne, se mettéve ‘a vesazza nnanze, pegghiave nu póche de pane e u cumbanagge e sse mettév’a mmagnà.

U ciucce vedéve ca isse magnave, jéve e sse mettév’a rragghjà.

Decéve isse: “Quiste quann’arrive chè amma magnà, i vén’a mmènde ch’è mmòrte a mamme”. E ndande u ciucce ne mmagnave.

Nu jurne, mèndre magnave, s’ére misse de facci’a ssóle e gguardave nd’u cule d’a bbuttiglje chè s’ére fatte vèrde.

Cume à sculate ‘a bbuttiglje d’u vine, à vviste u sóle ch’éra vèrde nd’a bbuttiglje.

À ppenzate: “Ci’agghja fà u cchiale o’ ciucce!”.

À rrutte dóje bbuttigje, à ppegghjat’e cci’à ffatte u cchiale o’ ciucce e ce l’à ttaccate che dduje file de spaghe mbacci’a l’ucchje.

U ciucce, cum’à ccalate ‘a cape, à vviste chè ‘a pagghje s’ére fatte vèrde, e ss’è mmiss’a mmagnà.

Allóre, è jjute isse, pigghj’e à dditte: “Ah!, cumbà’ ciucce, – à dditte – a ttè ne nn’è u sapóre chè nen te piace, è u chelóre!…” 

MATTEO E L’ASINO CHE NON VOLEVA MANGIARE

Matteo di Volturino aveva il desiderio di venire a ritirarsi a Lucera.

Aveva un po’ di terra vicino al bosco, oltre all’asino. Allora lui, per il fatto che se ne voleva venire ad abitare a Lucera, vende il piccolo terreno che aveva, viene a Lucera, acquista un piccolo vigneto e si ritira con l’asino a Lucera.

La mattina prendeva la bisaccia, ci metteva dentro un po’ di pane e di companatico e andava in campagna, alla vigna. Legava l’asino ad un albero, gli metteva davanti un po’ di paglia e si metteva a zappare la vigna.

All’asino non piaceva la paglia, perché era abituato a mangiare l’erba fresca vicino al bosco; perciò non mangiava. Lui che faceva? Quando finiva di zappare, a mezzogiorno, si metteva la bisaccia davanti, prendeva un po’ di pane, il companatico e mangiava.

L’asino vedeva che lui mangiava e si metteva a ragliare. Diceva lui: “Questo qua, – diceva – quando è il momento di mangiare, si ricorda che la madre è morta”. E intanto l’asino non mangiava.

Un giorno, mentre mangiava, s’era messo di faccia al sole e guardava il sole che era diventato verde nel fondo della bottiglia. Si era scolata la bottiglia di vino e vedeva il sole verde nel fondo. Pensa: “Devo fare gli occhiali all’asino!”. Rompe due bottiglie e fa gli occhiali all’asino. Glieli lega con due pezzi di spago sugli occhi. L’asino, nell’abbassare la testa, vede che la paglia era diventata verde e si mette a mangiare.

Ed ecco che lui allora gli dice: “Ah, compare asino, – gli dice – a te non è il sapore che non ti piace, è il colore!…”.