PATRUNO GABRIELE
GABRIELE PATRUNO

POESIE IN
DIALETTO LUCERINO

POVERE A NNÚJE

POVERE A NNÚJE