POESIE IN DIALETTO LUCERINO

PASQUALE ZOLLA

LE POESIE VERRANNO INSERITE MAN MANO

 • ‘A DROGHE
 • ‘A FACCE D’U CARBENIR’ACCISE
 • ‘A FAM’È U PANE
 • ‘A MAMMA MIJE
 • A MARITTILLE MIANE
 • ‘A MORTE DE PRIMO LÈVI
 • ‘A PASQUE PUGLIESE
 • ‘A SQUAGGHIATE D’A NÈVE
 • ‘A VECCHIARELLE
 • ‘A VERETÀ CH’ÉJE?
 • ‘A VITA MIJE BÈLLE
 • ANGEL’È DIAVÈLE
 • ÈSS’O NENN’ÈSSE?
 • FEDERICHE II
 • I LAGREME DE NA MAMME
 • I MARTÈRE DE VIJA FANE
 • IDILLIJE D’AMORE
 • L’AMOR’ ÉJE
 • LUCÉRE
 • MA L’OME: CH’ÉJE
 • NA LEZIONE DE VITE
 • NATALE
 • NU CUNTE DE MAMMANONNE
 • NU GIALLE TINTE DE NIRÈVE
 • LEUIGGE
 • OGNE PRÉDECH’ESCE A LEMOSENE
 • PATRÈ PIJE
 • SI VUJ’ÈSSE RESPETTATE
 • U GÈNER’UMANE (A NASCETE)
 • U MUNN’È FATT’A PESATURE
 • U MUNN’È FÈMMENE
 • U MUSCHILLE
 • U PATRE
 • U PATRE MAJÈSTRE
 • U PRUBBLÈME RELEGIUSE
 • U RÈFÈRÈNDUM
 • U SPIZIJE
 • U VRASCIRE
 • U ZURRE